STEINEL sensorinių gaminių garantinės sąlygos.

 

Džiaugiamės, kad pasirinkote šį STEINEL sensorinį produktą – aukštos kokybės, ilgaamžį ir patikimą gaminį. STEINEL produktai itin kruopščiai gaminami mums priklausančiose gamyklose Europoje ir tikrinamas kiekvieno gaminio saugumas ir veikimas.

Šios garantijos sąlygos taikomos tik STEINEL sensoriniams produktams - buvimo ir judesio sensoriams, sensoriniams šviestuvams, žibintams ir prožektoriams bei jų priedams.

Gamintojo garantija

Kaip pirkėjas, prireikus, turite Jums įstatymų suteiktas teises, reiškiamas pardavėjui. Jeigu šios teisės egzistuoja Jūsų šalyje, STEINEL garantija jų negali sumažinti arba apriboti. STEINEL suteikia Jums 3-jų arba 5-ių metų garantiją (priklausomai nuo produkto) užtikrindami puikias savybes ir sklandų STEINEL sensorinio produkto veikimą. STEINEL garantuoja, kad šiame gaminyje nėra medžiagos, gamybos ir konstrukcinių defektų. Garantuoja sklandų visų elektroninių dalių ir laidų veikimą, ir užtikrina, kad visos naudotos medžiagos ir jų paviršiai yra be trūkumų.

Garantijos laikotarpis, apimtis, galiojimo sritis
Garantinis STEINEL sensorinių produktų laikas 3 arba 5 metai (priklausomai nuo produkto) ir jis prasideda nuo produkto pardavimo dienos. Garantijos laikotarpiu garantinio įvykio atveju produktas bus  nemokamai sutaisomas arba pakeičiamas nauju (prireikus – naujesniu modeliu) arba kompensuojama gaminio įsigijimo kaina. Garantinio įvykio atveju ankstesnis garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir naujas garantinis laikotarpis nepradedamas skaičiuoti. Kitos pretenzijos, pvz. dėl kitiems daiktams padarytos žalos, netenkinamos, nebent tai yra numatyta įstatymuose. STEINEL neatsako už gabenimo metu atsiradusią žalą arba praradimus. Pasaulinei garantijai taikoma Vokietijos teisė išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

Galiojimas
Jeigu norite pareikšti pretenziją dėl produkto, atsiųskite jį visą, apmokėję gabenimo išlaidas, su originaliu pirkimo dokumentu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir pavadinimas, pardavėjui iš kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (Neries krantinė 32, Kaunas) arba tiesiai gamintojui adresu: STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung - Dieselstraße 80-84, D-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany. Todėl rekomenduojame pirkimo dokumentą saugoti iki garantinio laiko pabaigos. STEINEL nedengia gabenimo išlaidų ir neatsako už riziką grąžinant.

Kam garantija netaikoma
Ši funkcijų garantija netaikoma visoms keičiamoms lemputėms. Be to, garantija, pavyzdžiui, netaikoma, kai:
• produktų dalys susidėvi dėl naudojimo ypatumų arba natūraliai, arba STEINEL sensorinio produkto trūkumai atsirado dėl susidėvėjimo, kurį sąlygojo naudojimo ypatumai arba tai yra kitokio natūralaus susidėvėjimo pasekmės;
• produktas nebuvo naudojamas pagal paskirtį arba buvo nesilaikoma naudojimo nurodymų;
• produktas buvo savavališkai perkonstruotas ar primontuotos papildomos dalys bei atlikti kiti pakeitimai arba trūkumai atsirado dėl neoriginalių STEINEL priedų, papildomų ar atsarginių dalių naudojimo;
• produkto techninė priežiūra ir kita priežiūra buvo atliekama neatsižvelgiant į naudojimo instrukciją;
• tvirtinimo ir įrengimo darbai buvo atliekami nesilaikant STEINEL įrengimo nuostatų ir todėl nebuvo laikytasi maitinimo įtampos ir aplinkos poveikio ribinių reikšmių;
• STEINEL lemputės ir (arba) STEINEL rekomenduojamos lemputės buvo naudotos nesilaikant normų ir nuostatų;
• medžiagos paviršiuje esama cheminio arba fizikinio poveikio žymių, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo (pavyzdžiui, naudojant netinkamas valymo priemones arba aštrius daiktus);
• galima žala atsirado dėl netinkamos pakuotės ar gabenimo grąžinant produktą.

Garantinio įvykio atveju arba jeigu turite klausimų, susijusių su šiuo produktu, skambinkite STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai pačiam gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budinčiąja linija +49 (5245) 448-188.